FAİZ KARARI NEDİR?

FAİZ KARARI NEDİR?

Faiz kararı, bir merkez bankasının politika faizini belirlemek veya değiştirmek için aldığı bir karardır. Merkez bankaları, ekonomik koşullara, enflasyon hedeflerine, büyüme beklentilerine ve diğer makroekonomik faktörlere dayanarak faiz kararlarını alır.

Genellikle merkez bankaları, enflasyonu kontrol altında tutmak ve ekonomik büyümeyi yönlendirmek amacıyla faiz politikalarını belirlerler. Faiz oranları, bankalar arası piyasalarda kredi maliyetlerini etkileyerek borçlanma maliyetlerini artırabilir veya azaltabilir. Faiz oranlarındaki değişiklikler, tüketici harcamalarını, yatırımları ve genel ekonomik aktiviteyi etkileyebilir.

Faiz kararları, merkez bankalarının para politikası araçlarının bir parçasıdır. Merkez bankaları genellikle faiz oranlarını artırarak ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve enflasyonu kontrol altına almaya çalışabilir. Öte yandan, faiz oranlarını düşürerek ekonomik büyümeyi teşvik edebilir ve borçlanma maliyetlerini düşürebilirler.

Ancak faiz kararları, bir ekonomide birçok faktörün etkileşimini yansıtan karmaşık bir süreçtir. Faiz oranlarındaki değişiklikler, ekonomi üzerinde çeşitli etkiler yaratabilir ve farklı sektörler ve kesimler arasında farklı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, merkez bankaları genellikle makroekonomik verilere ve ekonomik analizlere dayanarak faiz kararlarını verirler.

TCMB FAİZ ARTIRIM KARARI ALDI.

Para Politikası Kurulu Kararı 22 Haziran 2023 Sayı: 2023-22 Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri Hafize Gaye Erkan (Başkan), Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5’ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir. Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır. Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir. Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

TCMB bu kararla 26 ayın ardından ilk kez faiz artırımı yaparak enflasyon ile mücadele etmeye karar verdi

Yorumlar

img
Site Logo

Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır.

İletişim Bilgileri

Vatan Mahallesi, Vatan Sokak No: 00 / 00 İstanbul / TÜRKİYE

bilgi@medyaweb.net 0212 000 00 00